Stage Stick Kit

Stage Stick Kit

In de Stage Stick Kit zit extra de extension, een verlengstuk, om met de toppen van je hengels omhoog of juist omlaag te vissen. Ideaal!

Stage Stick Kit